Grafický dizajn

Návrhy a grafické spracovanie

  • /  propagačné materiály – inzeráty, plagáty, bilboardy, letáky
  • /  firemné tlačoviny - vizitky, hlavičkové papiere, pútače, prospekty a i.
  • /  kompletné firemné dizajn manuály
  • /  výročné správy, katalógy, kalendáre
  • /  informačné stojany, pulty, rolety, steny

Realizácia

  • /  externí dodávatelia, spľňajúci kritéria na vysokú kvalitu, dobrú cenu a rýchlosť realizovanej zákazky

Výber z prác

Návrhy pozvánok, vstupeniek

Firemné noviny

Návrhy loga firmy

Návrhy originálnych názvov firiem - slovné hračky