Eventy

Organizujeme

 • /  spoločenské akcie – plesy, firemné dni, dni pre deti
 • /  špeciálne eventy – módne prehliadky, preteky, detské oslavy
 • /  školenia a semináre
 • /  prezentácie produktov
 • /  a iné akcie podľa želania klienta

Komplexný servis

 • /  výber lokality, miesta konania
 • /  scenár podujatia
 • /  aranžmány, dekorácie
 • /  cateringové služby
 • /  návrh kultúrneho programu
 • /  technické zabezpečenie akcií (zvuk, svetlo, projektor)
 • /  personálne zabezpečenie (hostesky, obsluha)
 • /  styling (kostýmy, obrendované oblečenie)
 • /  foto a video dokumentácia
 • /  návrh, tlač, distribúcia pozvánok, spracovanie návratiek
 • /  reklamné prezenty od jednoduchých pier po špeciálne predmety vyrobené na mieru
 • /  iné potrebné materiály - dotazníky, katalógy, poznámkové bloky, tašky

VÝBER AKCIÍ / kreovanie, manažovanie a spolupráca s hlavnými organizátormi akcie

Preteky automobilov do vrchu Moris Cup 2014, 2013, 2012 - projekty realizované firmou Moris Slovakia a Auto klubom Košice

Zdroj: www.moris.sk

Cyklojazda po diaľnici Košice-Prešov Bike and Tour 2014 - projekt realizovaný firmami Moris Slovakia a Škoda Slovensko

Zdroj: www.moris.sk

Spoločná tvorba zdravých a handicapovaných detí - projekt realizovaný Forum n.o. a Školou úžitkového výtvarníctva

Maľovanie interiéru Detskej FNsP- projekt realizovaný Forum n.o. v spolupráci s výtvarníkom Helmutom Bistikom

Divadelné predstavenie Mníšky - projekt realizovaný Forum n.o. pre Ligu proti rakovine, pobočka Košice

Večer plný zábavy - projekt realizovaný Forum n.o. v spolupráci s OZ Usmej sa na mňa

Výstava prác handicapovaných detí - projekt realizovaný Forum n.o. v spolupráci so Základnou umeleckou školou, Kováčska